district committee office bearers

DistrictPresidentSecrertoryTreasurer
ThiruvananthapuramSanthosh Kumar A V
Ph : 9895174801
Suji Kumaran Nair
Ph : 9544555108
Joy Kutti Issack
Ph : 98349430807
KollamSanthosh Kumar
Ph : 9249993070
Nizamuddeen
Ph : 9387309993
Sreejith
Ph : 9447555850
PathanamthittaAlex George
Ph : 9495033124
George Suprgeoun
Ph : 9495236071
Vinod K R
Ph : 99946472976
AlappuzhaRoy Thomas
Ph : 8089736171
Ragesh
Ph : 9605082470
Suresh
Ph : 9447208060
KottayamBoby John
Ph : 9495352870
Suresh Kumar
Ph : 9495188793
Dileep Kumar
Ph : 9446713032
IdukkiJagan George
Ph : 9446717729
Jestin Mathew
Ph : 97440412247
Antony Kattappana
Ph : 94468826326
ErnakulamVenu Gopal
Ph : 9947003716
Jude George
Ph : 9847704946
Sreekumar
Ph : 9400046536
ThrissurMadhusoodanan
Ph : 9846028438
Vincent C J
Ph : 9447236001
Thomas V K
Ph : 9446278331
PalakkadMani K
Ph : 99617836543
Dhipu
Ph : 9447425074
Udaya Kumar
Ph : 9447071096
MalappuramSoman T G
Ph : 9446632430
Noushad
Ph : 9446251491
Babu Manjeri
Ph : 9446249853
KozhikodeBabu K
Ph : 9447848559
Suresh Kumar C K
Ph : 9497080650
Premanathan
Ph : 9495611742
WayanadSudhakaran C
Ph : 9446647574
Lalaji Sharma
Ph : 9961918179
George
Ph : 9497395340
KannurBhageelal
Ph : 9074363869
Aneesh Kumar B P
Ph : 9495136201
Sreehari
Ph : 9446258558
KasargodSuresh P
Ph : 9495806527
Harish Kumar
Ph : 9746171315
Sukeshan
Ph : 9961173256